תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

פורום החשמל

"פורום החשמל" פועל על מנת לקדם את הזכות לחשמל, כזכות יסוד במדינת ישראל, זאת מתוך אמונה שכל איש ואישה, ללא תלות במצבם החברתי-כלכלי, זכאים לאספקה של חשמל לצורכיהם הבסיסיים ולקיום בכבוד. לשם השגת מטרה זו, הפורום פועל במישור הציבורי והמשפטי, במטרה ליצור שינוי יסודי במדיניות הממשלה בנושא משק החשמל. בנוסף, הפורום פועל למען איסור ניתוקי החשמל לצרכנים בשל חוב, הרחבת מעגל הזכאים להנחות, שינוי דרכי הגבייה של חובות חשמל וגיבוש כללים לחיבור צרכנים בעלי חוב לאספקת חשמל מופחתת במקום לנתקם מהחשמל.

בפורום החשמל חברים: שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני הכוללת את תושבי העיר חיפה, אגף הרווחה – עיריית חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, רבנים למען זכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח בישראל והקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב. בנוסף, הפורום פועל בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי.

עדויות של אנשים החיים בעוני ומתמודדים עם סוגית החשמל