תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

מפגשי המליאה

חלק ייחודי מפעילות השותפות מתקיים במסגרת מפגשי המליאה. במפגשים אלו מתכנסים כל השותפים לתכנית יחדיו: מנהלי הארגונים, אנשי סגל ביה"ס לעבודה סוציאלית, מנהלות מחלקות הרווחה, עובדים סוציאליים, תושבים ופעילים החיים בעוני והדרה חברתית.

במהלך השנה הקרובה יתקיימו שתי מליאות אשר הינן לב השותפות, כאמור, מדובר במפגש בשעות אחר הצהריים שמשלב את השדה והאקדמיה. מטרת המפגש הינה מתן מקום לעדכונים  והזרמת מידע בין יחידות השותפות וקיומו של מרחב חשיבה ולמידה משותפת באמצעות שיח מפרה.

המליאות מאפשרות לקבוצות הפעולה לשתף בדילמות / בסוגיות שעולות מן השטח מצד הפעילים, הסטודנטים והעובדים הסוציאליים.

מפגשי המליאה מתאפיינים בייחודיות שנובעת מטבע המבנה של השותפות, מבנה המאפשר שיח באווירה שוויונית, ללא שיפוטיות, תוך אווירה חמה, משתפת ומקדמת.

sessions 2sessions 1