תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

"פורום החשמל" פועל על מנת לקדם את הזכות לחשמל, כזכות יסוד במדינת ישראל, זאת מתוך אמונה שכל איש ואישה, ללא תלות במצבם החברתי-כלכלי, זכאים לאספקה של חשמל לצורכיהם הבסיסיים ולקיום בכבוד. לשם השגת מטרה זו, הפורום פועל במישור הציבורי והמשפטי, במטרה ליצור שינוי יסודי במדיניות הממשלה בנושא משק החשמל. בנוסף, הפורום פועל למען איסור ניתוקי החשמל לצרכנים בשל חוב, הרחבת מעגל הזכאים להנחות, שינוי דרכי הגבייה של חובות חשמל וגיבוש כללים לחיבור צרכנים בעלי חוב לאספקת חשמל מופחתת במקום לנתקם מהחשמל.

בפורום החשמל חברים: שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני הכוללת את תושבי העיר חיפה, אגף הרווחה – עיריית חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, רבנים למען זכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח בישראל והקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב. בנוסף, הפורום פועל בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי.

עדויות של אנשים החיים בעוני ומתמודדים עם סוגית החשמל

חלק ייחודי מפעילות השותפות מתקיים במסגרת מפגשי המליאה. במפגשים אלו מתכנסים כל השותפים לתכנית יחדיו: מנהלי הארגונים, אנשי סגל ביה"ס לעבודה סוציאלית, מנהלות מחלקות הרווחה, עובדים סוציאליים, תושבים ופעילים החיים בעוני והדרה חברתית.

במהלך השנה הקרובה יתקיימו שתי מליאות אשר הינן לב השותפות, כאמור, מדובר במפגש בשעות אחר הצהריים שמשלב את השדה והאקדמיה. מטרת המפגש הינה מתן מקום לעדכונים  והזרמת מידע בין יחידות השותפות וקיומו של מרחב חשיבה ולמידה משותפת באמצעות שיח מפרה.

המליאות מאפשרות לקבוצות הפעולה לשתף בדילמות / בסוגיות שעולות מן השטח מצד הפעילים, הסטודנטים והעובדים הסוציאליים.

מפגשי המליאה מתאפיינים בייחודיות שנובעת מטבע המבנה של השותפות, מבנה המאפשר שיח באווירה שוויונית, ללא שיפוטיות, תוך אווירה חמה, משתפת ומקדמת.

sessions 2sessions 1

"שותפות חיפה" פועלת ברמה השכונתית/מקומית, ברמה העירונית וברמה הארצית.

ברמה הארצית עוסקת השותפות בקידום שינויי חקיקה, כתיבה ופרסום של ניירות עמדה, השתתפות בפורום למאבק בעוני ובקידום פרויקט החשמל עליו מפורט באתר. ברמה העירונית התוכנית עוסקת באיסוף, עיבוד והפצת נתונים אודות בעיית העוני בחיפה, ארגון כנסים עירוניים להעלאת המודעות העירונית, קידום שיתופי פעולה עם גופים וגורמים עירוניים והגברת תודעת הציבור לבעיית העוני.

ברמה המקומית השותפות מתמקדת בשלוש שכונות עיקריות: מזרח חיפה, הדר וכרמל. בכל אחד מהאזורים פועלות קבוצות שותפות (קבוצת פעולה) של צרכני שירותי הרווחה, סטודנטים ועובדים סוציאליים, הפועלים יחד לקידום שינוי חברתי. בעבר, כל אחת מהקבוצות עסקה בסוגיית ליבה מרכזית, כגון: בטחון תזונתי ,הזכות לחשמל ולאנרגיה, הזכות לדיור הולם והזכות לחינוך שיווני.

בנוסף, מדי שנה, כמעטפת לפעילות הסטודנטים בשותפות חיפה להתרת שרשרת העוני מתקיים קורס מלווה בנושא "עבודה סוציאלית קהילתית מודעת עוני" במטרה לדון בסוגיות ובדילמות שעולות לסטודנטים מעבודתם בשדה עם אנשים החיים בעוני. 

קורס ייחודי זה נערך במסגרת הלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, במשך כ-11 שנים. 

בשנה הקרובה (תשע"ז, 2016-2017), כל קבוצות הפעולה יעסקו בנושא ספציפי, שייבחר בימים הקרובים בשיתוף  מחלקות הרווחה. מטרתן של קבוצות הפעולה ליצור פרויקט קהילתי הנוגע לנושא הנבחר, כגון: ערב חשיפה להעלאת מודעות התושבים שבחיים בעוני והדרה/ עלון להעלאת המודעות לזכויות/ הקמת קבוצת פעילים ועוד.