תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני

תוכנית "שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני" הוקמה בשנת 2006 כיוזמה חדשנית המשותפת למינהל שירותים חברתיים וקהילה של עיריית חיפה ולבית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי רווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה. תכנית זו מבוססת על מעורבותם האקטיבית והשוויונית של תושבים החיים בעוני, סטודנטים בבי"ס לעבודה סוציאלית ועובדים סוציאליים הפועלים עם ולמען משפחות המתקיימות בתנאי עוני והדרה חברתית בעיר.

הרעיון ליוזמה נולד על רקע העמקת הפערים החברתיים בישראל, העלייה המתמדת באחוז הילדים הגדלים מתחת לקו העוני והחרפת הדרתן החברתית של קבוצות שונות בישראל.

עד היום השתתפו בתכנית כ- 200 סטודנטים, עובדים סוציאליים ותושבים פעילים אשר מטופלים בלשכות הרווחה של עיריית חיפה בעקבות מצוקה כלכלית קשה. הפרויקט נועד לקדם את מצבן של משפחות החיות בעוני הסובלות מחסך רב מימדי (הכנסה נמוכה, בעיות תעסוקה, בעיות דיור, מחסור במזון, ביגוד, חימום ותרופות, חובות, קשיים בניצול שירותים שונים, בידוד חברתי והיעדר יכולת התארגנות ברמה קהילתית). זאת על ידי מתן סיוע ותמיכה ברמה הפרטנית, הענקת תמיכה ברמה החברתית על ידי עבודה קבוצתית, קידום יכולת ההתארגנות העצמית ברמת הקהילה ומעורבות אקטיבית בשינוי מדיניות חברתית. תכנית זו מבוססת על פרדיגמה אלטרנטיבית, הטוענת שטיפול בבעיות חברתיות מורכבות מחייב התערבות רב ממדית, אינטנסיבית וארוכת טווח תוך יצירת מעורבות, שותפות שוויונית, שינוי תודעתי ופעולה חברתית של אוכלוסיות היעד עצמן.

מטרות השותפות:

  • לקדם את מצבן של משפחות המתקיימות בעוני והדרה חברתית.
  • להעמיק את השותפות בין אקדמיה, שדה ואנשים החיים בעוני והדרה חברתית.
  • להשפיע על מדיניות חברתית באמצעות התארגנות קהילתית רחבה של תושבים פעילים, אנשי אקדמיה, סטודנטים, ועובדים סוציאליים במסגרת שירותי הרווחה.
  • פיתוח ידע ומחקר בתחום העבודה הסוציאלית עם אוכלוסיות בעוני, בהדרה, במשבר ובסיכון.

 

צוות השותפות

Prof. Roni Strierפרופ' רוני סטריאר- יוזם ומקים שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני. ממונה אקדמי על שותפות חיפה.

user-femaleגב' מירי סלומון- מנהלת התכנית ומנהלת מרכז לימוד עוני ביחידה ללימודי שדה, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.

ד"ר עינת לביאד"ר עינת לביא- ליווי מחקרי. המרכז הבינתחומי לחקר העוני וההדרה חברתית. אוניברסיטת חיפה.

גב' אורטל טופורק ברגב' אורטל טופורק בר- עוזרת הוראה. קורס עבודה סוציאלית קהילתית ארגונית המלווה את תכנית שותפות חיפה.