תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

השנה, מלאו עשר שנים לשותפות חיפה להתרת שרשרת העוני.  תכנית זו הינה תכנית אקדמיה-קהילה אשר החלה לפעול בשנת 2006, ושמה לה למטרה לקדם שינויים במדיניות המקומית והארצית תוך התמקדות בתחומי עוני והדרה, לפתח התערבויות חדשניות רב מתודיות עם אנשים החיים בעוני, להכשיר סטודנטים, מדריכים סטודנטים ועובדים סוציאליים לעבודה נוגדת עוני ולפתח ידע בעבודה עם אוכלוסיות החיות בעוני.

מאז הקמתה השתתפו בתכנית מעל 200 סטודנטים ועשרות עובדים סוציאליים ופעילים חברתיים.

 • התכנית כוללת:
 • ליווי קבוצות פעילים
 • הכשרת סטודנטים לתואר ראשון ושני לעבודה עם משפחות וקהילות המתקיימות בתנאי עוני
 • הכשרת מנהלים, מדריכים ועובדים לעבודה סוציאלית
 • קידום פרויקטים קהילתיים עם ולמען אוכלוסיות היעד של התכנית
 • קידום תהליכי שינוי מדיניות
 • פיתוח ידע לשינוי ארגון כנסים קהילתיים, מקצועיים ואקדמיים בנושא

הישגים עיקריים:

 1. העלאת נושא העוני על ראש סדר היום העירוני  ואקדמי בחיפה
 2. שותפות בהקמת הפורום הארצי למאבק בעוני בכנסת
 3. קידום יוזמות למדיניות אלטרנטיבית (חשמל, ביטחון תזונתי, וכו')
 4. פיתוח מודל אלטרנטיבי לטיפול במשפחות וקהילות
 5. פיתוח קבוצת פעילות חיפה כדוברות קהילתיות למען מיגור העוני בישראל
 6. שיתוף בהקמת מרכז קידום זכויות חברתיות

שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני, קמה על רקע גידול עצום בממדי אי השוויון, התגברות התפיסות הניאו-ליברליות, והצורך בפיתוח פרדיגמות חדשות לטיפול באוכלוסיות מחוסרות משאבים, המחדדות את תפקיד שירותי הרווחה. לאורך שנותיה, יצרה השותפות תודעה מחודשת, תרמה להעלאת המודעות לבעיית העוני, פיתחה כלים לעבודה עם ולמען משפחות החיות בעוני, וידע אודות שותפויות קהילתיות לשינוי חברתי.

שותפות בכנסתכנסאירוע עשור

 

מציינים עשור לשותפות במושב חגיגי בכנס ESPANet

במסגרת כנס ESPAnet 2016, שהתקיים באוניברסיטת חיפה, הוצג מושב אקדמי מיוחד בנושא "עבודה סוציאלית נוגדת עוני: עשור לשותפות חיפה להתרת שרשרת העוני". 

ההרצאות שהתקיימו במסגרת המושב:

פרופ' רוני סטריאר: עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני: מסגרת קונספטואלית אלטרנטיבית

לטיפול בעוני במחלקות שירותי הרווחה.

עו"ס הדס דיקמן: עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני: הוראת סטודנטים.

עו"ס מרים בן עוז ועו"ס מירי סלומון: עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני: הדרכת סטודנטים כמרחב

שיח מקצועי- פוליטי.

עו"ס חירייה עלו חמרה ועו"ס מאירה קפירמן: יישום עקרונות של עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני

במחלקות לשירותים חברתיים: הישגים ואתגרים

קבוצת הפעילות: עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני: נשים פעילות מפתחות ידע לשינוי